Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klumpsubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaslump äv. i halsen; av något fuktigt äv. blob; jordklump clod; klunga clumpoböjl.i klump alla tillsammans in a lump
klunssubstantiv~en, ~arvard.klump lumpklumpeduns clodhopper
1 klicksubstantiv~en, ~arklump lump; mindre el. av smör knob, pat; av grädde vanl. dollop; av färg daub, smear, dab <alla medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>
© NE Nationalencyklopedin AB