Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klokhetsubstantiv~en, ~er (jfr klok)wisdom; judiciousness; sense; prudence; intelligence, sagacity; shrewdness
visdomsubstantiv~en, ~arwisdom; klokhet äv. prudence; lärdom learning
försiktighetsubstantiv~en (jfr försiktig)care; caution, prudence, wariness; guardedness; discretion äv. klokhet
förståndsubstantiv~etbegåvning intelligence; vard. brains (pl.)förnuft reason; vett sense; klokhet wisdom; tankeförmåga intellect; fattningsförmåga understanding, comprehensionförlora förståndet go out of one's senses (mind)ha förstånd [nog] att… have sense enough (the [good] sense) to…han borde haft bättre förstånd he ought to have known better (to have had more sense)tala förstånd med ngn make sb see reasondet går över mitt förstånd it is beyond me, it is above (beyond) my comprehensiongöra ngt efter bästa förstånd …to the best of one's judgement
© NE Nationalencyklopedin AB