Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klistratransitivt verb~de, ~tpaste; fackspr. cement; mera allm. stick
partikelverbklistra fast ngt [på (vid)]paste (stick) sth on [to…]klistra igenstick downklistra indata. pasteklistra in ngt [i]paste (stick) sth in[to…]klistra in frimärken hinge…klistra uppklistra upp t.ex. en affisch paste (stick) upklistra upp en affisch på väggen paste (stick)…up on the wall
fastklistradadjektiv-klistrat, ~esitta som fastklistrad vid tv:n be glued to the TVstå som fastklistrad stand as if rooted to the spot; jfr klistra fastunder klistra
1 klippatransitivt verbklippte, klipptallm. cut; naglar äv. pare; gräs mow; vingar clip; får shear; biljett clip, punch; putsa, t.ex. skägg, häck trim; figurer o.d. cut out; film cutklippa håret få håret klippt have one's hair cutklippa [håret på] ngn cut sb's hairsom klippt och skuren för det arbetet (till att (+ inf.)) just cut out for…(for + ing-form)nu är det klippt! vard. that's torn (done) it!, we've had it!intransitivt verbklippte, klipptklippa med ögonen blinkklippa med öronen twitch one's earsklippa ut och klistra in data. cut and pastereflexivt verbklippte, klipptklippa sig få håret klippt have one's hair cut
partikelverbklippa avcut (hastigt snip) off; itu cut…in two; avbryta, t.ex. sina förbindelser sever; t.ex. samtal cut…short, put a stop toklippa bortcut off (away)klippa itu ngtcut…in two (half)klippa nedt.ex. en häck trim downklippa sönder ngtcut…[all] to pieces (bits)klippa tillklippa till efter mönster o.d. cut outklippa till ngn land (give, dot) sb oneklippa uppcut open, slitklippa ur (ut) ngtcut (clip)…out <ur en tidning of a newspaper>
© NE Nationalencyklopedin AB