Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 klippatransitivt verbklippte, klipptallm. cut; naglar äv. pare; gräs mow; vingar clip; får shear; biljett clip, punch; putsa, t.ex. skägg, häck trim; figurer o.d. cut out; film cutklippa håret få håret klippt have one's hair cutklippa [håret på] ngn cut sb's hairsom klippt och skuren för det arbetet (till att (+ inf.)) just cut out for…(for + ing-form)nu är det klippt! vard. that's torn (done) it!, we've had it!intransitivt verbklippte, klipptklippa med ögonen blinkklippa med öronen twitch one's earsklippa ut och klistra in data. cut and pastereflexivt verbklippte, klipptklippa sig få håret klippt have one's hair cut
partikelverbklippa avcut (hastigt snip) off; itu cut…in two; avbryta, t.ex. sina förbindelser sever; t.ex. samtal cut…short, put a stop toklippa bortcut off (away)klippa itu ngtcut…in two (half)klippa nedt.ex. en häck trim downklippa sönder ngtcut…[all] to pieces (bits)klippa tillklippa till efter mönster o.d. cut outklippa till ngn land (give, dot) sb oneklippa uppcut open, slitklippa ur (ut) ngtcut (clip)…out <ur en tidning of a newspaper>
2 klippasubstantiv~n, klipporberg rock äv. bildl.; skarpkantig o. brant havsklippa cliff
sneddensubstantivbest. sing., snedden obliquely, diagonallyklippa tyg snedden …on the bias
skrovligadjektiv~trough; om t.ex. klippa rugged; om röst äv. raucous; sträv harsh
överskjutandeadjektivoböjl.ytterligareöverskjutande belopp surplus (excess) amount, surplus, excessutskjutande el. om t.ex. del el. klippa projecting
avsatssubstantiv~en, ~erpå mur el. klippa ledge, shelfpl. shelvesi trappa landing; terrass platform; geogr. terrace; större plateaupl.plateausplateaux
bergsubstantiv~et, =mountain äv. bildl.; mindre hill; klippa rockdet sitter som berg it won't budgegeol. el. gruv. rock
klippningsubstantiv~en, ~arklippande cutting osv.; jfr klippa; av håret hair-cutting; frisyr haircutbeställa tid för klippning book a time for a haircut
jämnatransitivt verb~de, ~teg. level, make…level (even, smooth); kanterna på ngt even up; klippa jämn, 'putsa' trim; bildl. el. t.ex. vägen för ngn smoothjämna med marken level with the groundjämna av marken level; yta äv. make…even; tekn. face; klippa jämn el. 'putsa' trim [up]jämna till (ut) level, make…leveldet jämnar ut sig it evens itself out
grässubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasgrass äv. koll.i gräset på gräsmattan on (bland gräset in) the grassklippa gräset mow the lawnha (tjäna) pengar som gräs have money to burn (make heaps of money)~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassl., marijuana grass
© NE Nationalencyklopedin AB