Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

klippsubstantiv~et, =med sax snip; hack el. filmklipp cut; i biljett clip, punch; tidningsklipp [press] cutting; amer. clippingaffärgöra ett klipp vard. make (get) a good bargain; i större sammanhang make a killing, bring off a big deal
2 revsubstantiv~et, =sand~ [sand]bank, [sand-]reef; klipp~ reef; utskjutande spit
utsprångsubstantiv~et, =utskjutande del projection; klipp~ äv. jut < of>
© NE Nationalencyklopedin AB