Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 klingasubstantiv~n, klingorblade; svärd el. värja sword
2 klingaintransitivt verb~de, ~tring; ljuda el. låta sound; genljuda resound; om mynt jingle, chink; om glas tinkle, chink; vid skålande clinkhans ord klingade falskt …didn't ring trueklinga i glaset för att hålla tal o.d. tap one's glassklinga av om t.ex. epidemi abate, subside, be on the waneklinga ut förklinga die away
klingandesubstantiv~tringing osv.; jfr klingaadjektivoböjl.ringingett klingande skratt a ringing laughklinganderen svenska in pure Swedish
ljudaintransitivt verbljöd, ljuditlåta sound; höras be heard; klinga el. skalla ring; klämta toll; genljuda resound, echotransitivt verb~de, ~tspråkv. sound
© NE Nationalencyklopedin AB