Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

klibbaverbvara klibbig be stickyfastna stick, cling <, vid to>
fastnaverbget caught; get stuck; klibba stick; komma i kläm get wedgedjag fastnade för I decided onfastna i minnet stick in the memory, stick in one's memoryhan fastnade med jackan på en spik his jacket caught on a nailmin blick fastnade på… my eye was caught by…
© NE Nationalencyklopedin AB