Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

klenadjektivsjuklig etc. feeble; ömtålig delicate; bräcklig frail; underhaltig, skral, om t.ex. resultat poor
kraftlösadjektivsvag, klen weak, feeble
tröstsubstcomfortdet är en klen (ringa) tröst it's little (no) consolation
hårväxtsubstklen hårväxt a poor growth of hairgenerande hårväxt superfluous hair
1 mattadjektivkraftlös faint; svag, klen weak, feebleej blank matt; glanslös dull
ömtåligadjektivsom lätt tar skada easily damaged; om matvara perishable; skör frail; klen (om hälsa) el. som kräver försiktighet (om t.ex. fråga) delicate
dåligadjektivbad <i, at>, poor <i, at>; sämre sorts inferior; svag, klen weakdålig sikt poor visibilitydålig smak bad tastetala dålig svenska speak poor Swedishdåliga betyg poor marks; amer. poor gradesdåliga tänder bad teethdåliga varor inferior goodsdet var inte dåligt det! that's not bad!dålig i engelska poor at Englishdet är dåligt med potatis i år there's a shortage of potatoes this yearkrasslig unwell; inte riktigt kry out of sorts; illamående sickbli dålig be taken illjag känner mig dålig I don't feel well, I feel rotten
© NE Nationalencyklopedin AB