Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klassificeratransitivt verb~de, ~tclassify
graderatransitivt verb~de, ~tindela i grader el. klassificera grade <efter according to>; tekn. graduate
klassificering~en, ~ar och klassifikationsubstantiv~en, ~erklassificerande classification, classifying; sätt att klassificera way of classifying
indelatransitivt verb~de, ~tallm. divide [up]; i underavdelningar subdivide; klassificera classify, group <i into; efter according to>indela sin tid map out one's time
© NE Nationalencyklopedin AB