Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klappsubstantiv~en, ~arsmeksam pat; lätt slag tapen uppmuntrande (överlägsen) klapp på axeln an encouraging (a patronizing) pat on the backvard.se julklapp
2 axelsubstantiv~n, axlarskuldra shoulderbära ngt på axeln carry sth on one's shouldersvepa en sjal om axlarna wrap a shawl around one's shouldersrycka på axlarna shrug [one's shoulders] <åt ngt at sth>se ngn över axeln look down on sbbred över axlarna broad across the shouldersen klapp på axeln bildl. a pat on the back
1 klappatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tge en klapp pat; t.ex. på axeln äv. tap; starkare clap; smeka stroke, caress; om hjärta beat; häftigt palpitate; hårdare throbklappa ngn på kinden pat sb on the cheekklappa [i] händerna clap one's hands, applaudklappa händerna åt ngn clap sbmed klappande hjärta with a beating heartsaken är klappad och klar …is (has been) fixed up, …is (has been) signed, sealed, and deliveredklappa igen vard., upphöra fold upklappa igenom (ihop) vard., kollapsa go (fall) to pieces, crack up, break downklappa till ngn give sb a slap, slap sb
© NE Nationalencyklopedin AB