Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

klagomålsubstcomplaintframföra klagomål hos ngn mot ngt lodge a complaint about sth with sb
reklamationsubstklagomål complaint; ersättningsanspråk claim
framföraverböverbringa conveyframföra ett klagomål make a complaintframföra en ursäkt offer an apologyuppföra, förevisa present, produce; musik perform
klagaverbbeklaga sig complain <över about, of; för, hos to>; knota grumble <över at, over>; högljutt lamentinkomma med klagomål lodge a complaint
© NE Nationalencyklopedin AB