Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

klagaintransitivt verb~de, ~tbeklaga sig complain <över about (of);; för (hos) to>; make complaints; knorra grumble <över at (over, about)>; högljutt lamentingen kan klaga på honom (maten) …find fault with him (the food)maten var inte att klaga …left no room for complaintinkomma med klagomål lodge a complaint
kvidaintransitivt verbkved, kviditwhimper; klaga whine <över about>
ondgörareflexivt verb-gjorde, -gjortondgöra sig över ngt klaga över complain about sth; kritisera criticize sthondgöra sig över att klaga över complain about the fact that
1 knotaintransitivt verb~de, ~tklaga murmur; starkare grumble; vard. grouse; jfr knorra
klagandeadjektivoböjl.complaining osv.; jfr klaga; om röst, ton äv. plaintivesubstantiv~n, =jur. complainant, lodger of a (resp. the) complaint
reklameratransitivt verb~de, ~tklaga på make a complaint about, complain about; begära ersättning för put in a claim forefterlysa make an inquiry concerning, inquire about
muttraintransitivt verb~de, ~tmuttermuttra för sig själv mutter to oneselfmuttraklaga över ngt grumble (vard. grouse) about (at) sth
jämrareflexivt verb~de, ~tjämra sig kvida wail, moan; stöna groan; klaga complain <överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>; beklaga sig lament <över about (over)>
gnällaintransitivt verbgnällde, gnälltjämra sig whine; kvida whimper <efter for>; yttra missnöje grumble, grizzle <för (över) ngt at (about) sth; för ngn to sb>; klaga complain <över ngt of (about) sth>om t.ex. dörr el. gångjärn creak, squeak
© NE Nationalencyklopedin AB