Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

klättraverbclimbklättra ned climb downklättra upp i trädet climb the tree, climb up the tree
klängaverbklättra climbklänga sig fast vid cling tight on to
klivaverbmed långa steg stride; stiga step; klättra climb; trampa treadkliva i bil climb into; båt step into
© NE Nationalencyklopedin AB