Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kjolsubstskirt
kiltsubstskotsk knäkort kjol kilt
slitsadadjektiven slitsad kjol a slit skirt
snävadjektivtight, close; om kjol etc. close-fitting; trång el. knapp narrow
1 veckaverbpleat, foldveckad kjol pleated skirtvecka sig fold; skrynkla sig crease; spec. om papper crumple, crinkle
dräktsubstdress ((endast sing.))dräktens historia the history of dressnationaldräkt costumejacka o. kjol suit, costume
© NE Nationalencyklopedin AB