Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kisssubstwee-wee; vard. pee
kysssubstkiss
kyssaverbkiss
pusssubstkyss kiss
kyssasverbkiss
pussa och pussasverbkiss
slängkysssubstkasta en slängkyss åt ngn blow sb a kiss
mun-mot-munmetodensubstthe mouth-to-mouth method, the kiss of life
© NE Nationalencyklopedin AB