Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

killingsubstantiv~en, ~arkid
hedersmordsubstantiv~et, =honour killing
dödshjälpsubstantiv~eneuthanasia; vard. mercy killing
ogräsbekämpningsubstantiv~en, ~arweed control (killing)
dödandesubstantiv~tkilling; hand. cancellation, closingadjektivoböjl.skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse dödligett långsamt dödande gift a deadly poison that acts slowly
klippsubstantiv~et, =med sax snip; hack el. filmklipp cut; i biljett clip, punch; tidningsklipp [press] cutting; amer. clippingaffärgöra ett klipp vard. make (get) a good bargain; i större sammanhang make a killing, bring off a big deal
uppsåtsubstantiv~et, =speciellt jur. intent; avsikt intention; föresats äv. purposegöra ngt i (med) ont uppsåt …with malicious intenti (med) uppsåt att döda with intent to kill, with the intention of killingmed uppsåt, se uppsåtligenutan ont uppsåt without malice, unintentionally
© NE Nationalencyklopedin AB