Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 kilaverbmed kil wedgekila fast wedge
2 kilaverbskynda hurrynu kilar jag! I must be off!kila hem be off homekila över gatan pop over the street
slinkaverbkila slip; smyga slink, steal
nejinterjektionnonej då! visst inte oh, no!, not at all!nej tack! no thanks!nej, nu måste jag kila! well, I must be off!
substnopl. -savslag refusaltacka nej till ngt decline sth with thanks, turn sth down
© NE Nationalencyklopedin AB