Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kexsubstbiscuit; amer. cracker
någon (något, några)pronomen'en viss','vissa' some, somebody, someonenågra människor some peoplenågon har tagit min cykel somebody has taken my bicycle; 'ett visst', 'ett visst något' some, somethingjag har något viktigt att säga I have something important to say'någon alls', 'några alls' any, anybody, anyone; 'något alls' anythinghar någon av pojkarna kommit? have any of the boys come?om någon söker mig if anybody calls; någon viss person if somebody callsom du inte har något viktigt att säga if you haven't got anything important to sayhon hade inte några pengar she hadn't got any money'några få'för några dagar sedan a few days ago, some days ago; 'en', 'ett' one, a, anfinns det någon toalett här? is there a toilet here?Jag vill ha ett kex. Finns det något? I want a biscuit. Is there one?det är alltid något it's better than nothing
© NE Nationalencyklopedin AB