Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

katastrofsubstantiv~en, ~erallm. catastrophe; t.ex. tåg~ el. flyg~el.bildl. disaster
fartygsolyckasubstantiv~n, -olyckorshipping (maritime) accident (katastrof disaster)
hemsökelsesubstantiv~n, ~rav t.ex. sjukdom affliction; av t.ex. skadedjur infestation; katastrof disaster, calamity
förintelsesubstantiv~n, ~rannihilation, destruction; stor förödelse el. katastrof holocaustförintelsenskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IDM saknasav bl.a judar och romer under andra världskriget   the Holocaust
© NE Nationalencyklopedin AB