Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kastaverbthrow; häftigt fling; lätt toss; vräka hurl; vid fiske castkasta sig throw oneselfkasta sig i en bil jump into a carkasta sig i vattnet plunge into the waterpoetiskt el. högtidligt castkasta en skugga cast a shadow
verb och partikelverbkasta bortthrow away; tid wastekasta ned några raderjot down a few wordskasta omändra riktning (ordningen på), om vinden veer round; t.ex. två rader transposekasta omkullthrow down (over), knock down (over)kasta på sig klädernafling one's clothes onkasta uppkräkas vomit; vard. throw upkasta ut ngtthrow sth out <genomt.ex. fönsterskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>kasta ut pengar på waste one's money onkasta sig över ngn (ngt)fall upon sb (sth)
bortkastadadjektiv (se äv. kasta bortunder kasta)bortkastade pengar a waste of moneybortkastad tid waste of timebortkastad möda a waste of effort
slängkysssubstkasta en slängkyss åt ngn blow sb a kiss
handduksubsttowelkasta in handduken boxn.el.vard., ge upp throw in the towel
lassosubstlassopl. -s el. -eskasta lasso throw the lasso, throw a lasso
glåpordsubsttaunt, jeerkasta glåpord efter ngn call sb names
2 pilsubstför pilbåge arrowför pilkastning dartkasta pil play darts
singlaverbkasta tosssingla slant om toss forska vi singla slant? let's toss up!
spjutsubstspear; kastspjut javelinsport. javelinkasta spjut throw the javelin
flyktigadjektivkortvarig fleeting; övergående passingkasta en flyktig blick på cast a fleeting glance atkem. volatile
© NE Nationalencyklopedin AB