Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

karaktärsubstcharacter; beskaffenhet nature, quality; läggning disposition; viljestyrka will-powerjag har dålig karaktär skämts. I've got no will-power
läggningsubstkaraktär disposition; fallenhet bent
prägelsubstavtryck impressiondrag touch; karaktär charactersätta sin prägel leave (set) one's mark onen personlig prägel a personal touch
stadgasubststadighet steadiness, stability; stadgad karaktär firmness of characterförordning regulations (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslag law
verbgöra stadig steadystadga sig om person settle down; om vädret become settledförordna direct; påbjuda decree
natursubstallm. naturedet ligger i sakens natur it is in the nature of thingsläggning disposition; karaktär characternatursceneri etc. scenery, natural scenerynaturen som skapande kraft etc. natureen vacker natur omgivning beautiful sceneryute i naturen out in the countrykomma ut i naturen get out into the countryside
© NE Nationalencyklopedin AB