Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kapplöpningsubstantiv~en, ~arrace; kapplöpande racing båda äv. bildl. <efter for>
måldomaresubstantiv~n, =i ishockey o.d. referee; vid kapplöpning o.d. judge
domaresubstantiv~n, =allm. judge; vid underrätt äv. magistrate; vid högre rätt justice; friareel.bildl. äv. adjudicator, arbitersport.:allmän idrott el. kapplöpning m.m. judge; tennis m.m. umpire; fotb. el. boxn. samt överdomare i tennis referee; vard. ref
4 målsubstantiv~et, =i bollspel goalgöra [ett] mål score a goalstå i mål be in goal, keep goalvinna med två mål mot noll (med 2–0) win by two goals to nil (2–0, utläses two nil el. two nothing)vid kapplöpning o.d.: finish; ~linje finishing line; ~snöre [finishing] tape; speciellt vid hästkapplöpning [winning-]postkomma först i mål come in (home) firstleda från start till mål …from start to finishvid skjutn. mark; skottavla, mil., t.ex. för bombfällning targetrörligt mål moving targetbildl.:t.ex. för drömmar goal; slutpunkt äv. end; bestämmelseort destination; syfte[mål] aim, purpose; speciellt för mil. operationer objective; för åtlöje o.d. butt, object, targethans mål i livet his aim in lifegå och driva utan bestämt mål …aimlesslyskjuta över målet bildl. overshoot (overreach) the mark
dömatransitivt verb och intransitivt verbdömde, dömtallm. judge <av (efter) by (from)>; speciellt i brottmål sentence, condemndöm själv! judge for yourselfjag dömer honom inte bildl. I do not set myself up in judgement of himatt döma av… el. av…att döma judging (to judge) from (by)…av (efter) allt att döma to all (judging by) appearances, as far as can be judgeddöm om min förvåning när… judge of (imagine) my surprise when…döma ngn till [5 000 kronors] böter fine sb [5,000 kronor]döma ngn skyldig [till…] convict sb (find sb guilty) [of…]staden är dömd till undergång the town is doomed to destructionplanen är dömd att misslyckas the scheme is doomed to failure
sport.:allmän idrott, kapplöpning m.m. act as judge; tennis m.m. umpire; fotb. el. boxn. refereedöma bort disallowdöma frispark (straffspark) award a free kick (a penalty [kick])
© NE Nationalencyklopedin AB