Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kapitalsubst och adjektivcapital
2 fondsubstkapital fund
förmögenhetsubstrikedom fortune; kapital capital
rörligadjektivflyttbar mobile, movable; om priser, ränta flexiblerörligt kapital working capital
täraverbförtära consumetära t.ex. ngns krafter tax; t.ex. ett kapital break into
naggaverbnagga i kanten göra hack i nick; t.ex. kapital eat into; t.ex. rykte tarnishkoppen är naggad i kanten the cup is chipped
bindasubstbandage; dambinda sanitary towel; amer. sanitary napkin
verbbind; knyta tiebinda ngn till händer och fötter bind sb hand and footbundet kapital tied-up capitalbunden vid sjuksängen confined to bedbinda sig commit oneself, bind oneself
verb och partikelverbbinda fastbinda förbinda ihop ngttie sth togetherbinda ompaket etc. tie up; sår bind up
© NE Nationalencyklopedin AB