Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 kapitalsubstantiv~et, =allm. capital; mots. ränta principalkapitalet kapitalismen capitalismhan har eget kapital …capital of his own
1 kapitaladjektiv~tett kapitalt misslyckande a capital (stupendous) failure
riskvilligadjektiv~triskvilligt kapital venture (equity, risk) capital
2 fondsubstantiv~en, ~erkapital fund; stiftelse äv. foundation
sammanslagningsubstantiv~en, ~aruniting, union; fusion merger, amalgamation, consolidation; av kapital o.d. pooling
outnyttjadadjektiv-nyttjat, ~eoanvänd unused, unutilized; om fördelar el. resurser o.d. unexploited; om naturtillgångar undeveloped; om kapital idle
oanvändadjektiv-använtunused; jfr obegagnad; om metod o.d. äv. unapplied; om kapital o.d. idlerummet står oanvänt …is not in use (not used)
insattadjektiv=vara insatt i… hemmastadd be familiar (at home) with…; kunnig be well up on…; veta om know a lot about…insatt kapital paid-in (invested) capital
naggatransitivt verb~de, ~tbröd pricknagga i kanten bildl. el. t.ex. kapital begin to nibble at, eat intohennes goda rykte har blivit naggat i kanterna …has become somewhat tarnished
lösgöratransitivt verb-gjorde, -gjortlösa el. släppa lös set…free, let…loose; befria release; ta loss detach, unfasten, unfix, disengage; kapital o.d. free, liberatereflexivt verb-gjorde, -gjortlösgöra sig eg. set oneself free, loosen oneself; bildl. release oneself
© NE Nationalencyklopedin AB