Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kapacitetsubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasprestationsförmåga capacity; skicklighet ability~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasperson able man (resp. woman)en stor kapacitet a person of outstanding (great) ability
upprustningsubstantiv~en, ~armil. rearmamentmoralisk upprustning moral rearmamentreparation repair (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasför ökad kapacitet improvement (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasutrustande re-equipment
rustatransitivt verb~de, ~tmil. arm; utrusta equip; spec. fartyg fit out
intransitivt verb~de, ~tgöra förberedelser prepare, get ready <till (för)bådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; mil. armrusta till krig arm, prepare for war
reflexivt verb~de, ~trusta sig förbereda sig prepare [oneself] <till (för) for>; mil. arm [oneself]
partikelverbrusta nedse nedrustarusta uppreparera repair, do up; ge ökad kapacitet expand, improvemil.se upprusta
© NE Nationalencyklopedin AB