Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kantsubstantiv~en, ~erallm. el. ytter~ edge; bård o.d. border, verge; på plagg edging, trimming; på tyg selvage, selvedge; marginal margin; på kärl o.d. brim; bröd~ crust; ost~ rind; hörn cornertrasig i kanten …at the edge (om kopp o.d. brim)kant i kant edge to edgeställa på kant place on edgebildl.hålla sig på sin kant keep oneself to oneself, keep aloofkomma på kant med ngn fall out with sb, get on the wrong side of sbvara fin i kanten lättstött be oversensitive (struntförnäm stuck-up)
skoningsubstantiv~en, ~arkant edge
2 stadsubstantiv~en, städerkant på tyg list, selvedge
1 rensubstantiv~en, ~arkant:åker~ headland; dikes~ ditch-bank; landsvägs~ verge; speciellt amer. shoulder
brämsubstantiv~et, =kant border, edge; av pälsverk o.d. trimmingbot. limb
1 rabattsubstantiv~en, ~erblomstersäng flower bed; kant~ [flower] border, border of flowers
2 liksubstantiv~et, =sjö., kant leech; tross leech rope, bolt rope
kantatransitivt verb~de, ~tsätta kant på edge; sömnad. trim; utgöra kant vid line, border; jfr ex.gatan var kantad av folk …lined with peoplestigen var kantad med blommor …bordered with flowers
2 listsubstantiv~en, ~erlångt o. smalt stycke trä resp. metall strip [of wood resp. metal]bård border, edgingbyggn., utskjutande kant moulding, beading; golv~ skirting-boardträdg. [narrow] bed (kant~ border); gurk~ o.d. ridge
ribbasubstantiv~n, ribborlath, strip [of wood]; kant~ edging; sport.:på målställning crossbar; vid höjdhopp bar
© NE Nationalencyklopedin AB