Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 kanonsubstantiv~en el. =, ~erkyrkl. el. typogr. canon; mus. äv. round, catchi kanon mus. in canon
2 kanonsubstantiv~en, ~ermil. cannon äv. äldre pjäs; gunkomma som skjuten ur en kanon come like a shotde stora kanonerna vard., pamparna the bigwigs; sport.:om spelare the crack playerssport., vard., hårt skott cannonballadjektivoböjl.vard.vara kanon a) berusad be dead drunk, be canned b) mycket bra be super (fantastic)den är kanon it's terrific (super, great)
oskadliggöratransitivt verb-gjorde, -gjortsak render…harmless; fiende el. kanon o.d. put…out of action; gift neutralize
dundersubstantivdundret, =ljud rumble, thunder; om kanon äv. boom; om åska äv. peal, clapmed dunder och brak with a crash
pjässubstantiv~en, ~erteat. playföremål, sak piece, thing; mil. piece [of ordnance]; kanon gunschack. manpl. menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaspiece
dundraintransitivt verb~de, ~tthunder; om kanon äv. boom; om åska rumble, roaråskan (det) dundrade äv. there was a clap of thunderdundra mot ngt thunder against sth
© NE Nationalencyklopedin AB