Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kandidatsubstantiv~en, ~ersökande candidate, applicant <till for>; föreslagen nomineeställa upp som kandidat, se kandiderauniv. graduate; jfr vidare under filosofie, jurism.fl.
medicineadjektivoböjl.medicine doktor (förk.med. dr) Doctor of Medicineförk.MD efter namnet i Storbr.medicine kandidat (förk.med. kand.) ung. graduate in medicine; eng. motsv. ung. Bachelor of Medicineförk.MB efter namnetmedicine studerande medical student; jfr vidare ex. under filosofie
jurisadjektivoböjl.juris doktor (förk.jur.dr) Doctor of Laws (of Civil Law)förk.LL D resp. DCL i Storbr., båda efter namnetjuris kandidat (förk.jur. kand.) ung. graduate in Law; eng. motsv. ung. Bachelor of Lawsförk.LL B, efter namnet
filosofieadjektivoböjl.filosofie doktor (förk.fil. dr) Doctor of Philosophyförk.D.Phil. el. Ph.D. efter namnet i Storbr.jfr ex. i slutetfilosofie kandidat (magister) (förk.fil. kand. resp. fil. mag.) a) graduate in the Faculty of Arts; motsv. ung. Bachelor (Master) of Artsförk.B.A. (M.A.), amer. äv. A.B. (A.M.) samtliga efter namnet b) vid naturvetenskaplig fakultet graduate in the Faculty of Science; motsv. ung. Bachelor (Master) of Scienceförk.B.Sc. (M.Sc.), amer. äv. Sc.B. (Sc.M.) samtliga efter namnetfilosofie kandidatexamen (magisterexamen) som grad ung. Bachelor (Master) of Arts [degree] osv.; jfr ovan
© NE Nationalencyklopedin AB