Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kampsubststrid fight, battlemöda struggle <om, för for>
dustsubstkamp fight, tussle
dragkampsubstlekel.långvarig kamp tug-of-war
ojämnadjektivskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasunevenskrovlig rough; oregelbunden irregularen ojämn kamp an unequal struggleen ojämn väg a rough road, a bumpy roadväxlande variableom tal, udda odd, uneven
2 stridsubstkamp fight, fighting ((endast sing.))spec. hård struggle; spec. mellan tävlande contest; drabbning battle; oenighet contention ((endast sing.))strife ((endast sing.))konflikt conflict; dispyt disputeen strid på liv och död a life-and-death struggleinre strid inward strugglei strid mot reglerna in violation of the rulesdet står i strid med (mot) avtalet it goes against the agreement
© NE Nationalencyklopedin AB