Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kallaverbbenämna callkalla ngn för lögnare call sb a liarkalla el. kalla tillkalla send for, call; officiellt summonkalla in a) inbeordra summon b) mil. call up; spec. amer. draft
återkallaverbkalla tillbaka call…back; t.ex. ett sändebud recallannullera cancel
kåresubstvindil breezedet gick kalla kårar efter ryggen på mig a cold shiver ran down my back
© NE Nationalencyklopedin AB