Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 kallasubstantiv~n, kallorbot. calla [lily]
2 kallatransitivt verb~de, ~tbenämna allm. callkalla ngn [för] lögnare call sb a liarkalla saker och ting vid deras rätta namn call a spade a spadedet kallar jag tur! I call that luck!transitivt verb och intransitivt verb~de, ~ttillkalla send for, call; officiellt summonplikten kallar duty callskalla ropa på call; tillkalla send for, callkalla till styrelsemöte call a board meetingkalla fram ngn ask sb to come forwardkalla hem ask…to come home; dipl. recall; mil. withdrawkalla in a) beordra in el. instämma summon, call b) mil. call up; speciellt amer. draft; till värnplikt äv. conscript; jfr inkalladkalla in ngn som vittne call (summon) sb as a witnesskalla till sig call
inkallatransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse kalla inunder kalla
dödsföraktsubstantiv~etcontempt of (for) deathhoppa i det kalla vattnet med dödsförakt …without flinchingmed dödsföraktkastade hon sig ut with complete disregard of the dangerous risk (of her life)…
kåresubstantiv~n, kårarvindil breeze; krusning på vatten ripplebildl.det går kalla kårar efter (längs) ryggen på mig när jag… a cold shiver runs (goes) down my back…, I get the creeps…
1 kalladjektiv~tmer el. mindre eg.:allm. cold; sval cool; kylig chillyflera grader kallt …below freezing-pointhan är kall om fötterna his feet are coldbildl. el. om t.ex. färg o. person cold; jfr kallsinnig; okänslig frigid, unfeelingkalla handen be turned down flatdet kalla kriget the cold warhålla huvudet kallt keep a cool head, keep [one's] cool
återkallatransitivt verb~de, ~tkalla tillbaka call…back; t.ex. ett sändebud recallåterkalla barndomen i minnet call up scenes of childhoodåterkalla ngn till livet (verkligheten) bring sb back to life (reality)återkalla ngn till medvetande restore sb to consciousnessställa in cancel; t.ex. befallning el. tillstånd äv. revoke; erbjudande el. ansökan withdraw
utlysatransitivt verb-lyste, lystgive notice of, advertise, proclaimutlysakalla tillett möte call…, summon…; genom annons advertise…utlysaen tävling announce…mötet är utlyst till den 4:e the meeting has been fixed for the fourthutlysa nyval parl., vanl. appeal to the countryutlysaledigförklara en tjänst advertise a post
ropatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tcall [out], cry; högre shout; högljutt kräva clamour < for>ropa efter ngn call out after sbropa efter (på) starkt behöva cry forropa på ngn call out to (tillkalla call) sbropa på ngt på auktion bid for sthropa på hjälp (polis) call for help (the police)ropa till (åt) ngn call [out] to sb
partikelverbropa inkalla in call…in; en skådespelare give…a curtain call; på auktion purchaseropa tillcry out <avt.ex. smärtaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>ropa ngn till sig call sbropa uppkalla upp call…up; namn read out; call over; jur. callropa utvaror cry; meddela call out, announce
krigsubstantiv~et, =war; krigföring warfaredet kalla kriget the cold warkriget mot narkotikan (brottsligheten) bildl. the war on drugs (against crime)öppet krig open warfarestarta krig mot start a (go to) war againstföra krig mot make (wage) war againstförklara ett land krig declare war [up]on a countryvara (ligga) i krig med be at war withvara med i kriget serve (fight, be) in the war
© NE Nationalencyklopedin AB