Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 kallsubstlevnadskall vocation, calling; livsuppgift mission in life
1 kalladjektivcold; sval cool; kylig chillyjag är kall om fötterna my feet are coldtvå grader kallt two degrees below zerohålla huvudet kallt keep a cool head
köldsubstcold; frost frost; kall väderlek cold weather
uppgiftsubstinformation ((endast sing.)) <om, about, on; angående as to>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknaspåstående statement <över as to>närmare uppgifter further informationåliggande task; kall missionfå i uppgift att göra ngt be given the task of doing sthhan har till uppgift att… it is his task to…skol., skriftlig written exercise; mat. problem
änadverbse ännuocksåom än even ifett rum om än aldrig så litet a room however smallhur mycket jag än tycker om honom however much I like himvad som än… whatever…, no matter what…var jag än… wherever I…vem som än… who ever…, no matter who…än sen då? well, what of it?, so what?än…, än … sometimes…, sometimes…bli än varm än kall go hot and cold by turns
konjunktion (efter komparativ)thanäldre än older than
2 ompreposition'omkring' round; spec. amer. aroundha en halsduk om halsen have a scarf round one's neckfalla ngn om halsen fall on sb's neckjag är kall om händerna my hands are coldom läge ofnorr om north ofpå, om tidom dagen (dagarna) in the daytime, by daytvå gånger om dagen twice a dayom fredagarna on Fridaysom morgnarna in the morningåret om all the year roundinom, om tidom ett år in a year, in a year's timei dag om sex veckor six weeks from today'angående' etc. about, ofhistorien om the story about (of)'över' (ämne etc.) onföreläsa om lecture on'på', om antalen grupp om 40 personer a group of 40 people
adverb'omkring'en bok med papper om a book wrapped in paperhelt om! about turn!höger om! right turn!'på nytt'måla om repaintmånga gånger om many times overgöra om re-make
© NE Nationalencyklopedin AB