Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 kallsubstantiv~et, =vocation, calling
1 kalladjektiv~tmer el. mindre eg.:allm. cold; sval cool; kylig chillyflera grader kallt …below freezing-pointhan är kall om fötterna his feet are coldbildl. el. om t.ex. färg o. person cold; jfr kallsinnig; okänslig frigid, unfeelingkalla handen be turned down flatdet kalla kriget the cold warhålla huvudet kallt keep a cool head, keep [one's] cool
kallelsesubstantiv~n, ~rkallelse till sammanträde notice (summons) to attend…kall vocation, calling
avrivningsubstantiv~en, ~ar, en kall avrivning a cold rubdown, sponging with cold water
missionsubstantiv~en, ~er[livs]uppgift el. [politiskt] uppdrag mission; kall äv. vocationrelig.mission[en] missions (pl.)
vinterdagsubstantiv~en, ~arwinter's day, day in [the] winteren kall vinterdag [adv. on] a cold winter's day
kallsinnigadjektiv~tkall cold, cold-hearted; likgiltig indifferentställa sig kallsinnig till take up (assume) an unsympathetic (indifferent) attitude towards
gärningsubstantiv~en, ~arhandling deed, act, action; bedrift achievementgöra en god gärning do a good deedbli tagen på bar gärning be caught red-handed (in the act)verksamhet work; kall duties (pl.)
köldsubstantiv~eneg.:allm. cold; frost frost; kall väderlek cold weather; köldperiod spell of cold [weather]gå ut i 10 graders köld …in 10 degrees below freezing-pointbildl.:kylighet coldness; likgiltighet indifference
kylasubstantiv~neg.:allm. cold; svalka chillinessnär kylanhöstkylan kommer äv. when the chilly period sets invara ute i kylan …in the cold weather; jfr köldbildl. coldness; t.ex. i förhållande mellan folk coolness, chillinesstransitivt verbkylde, kyltkyla [av] cool [down], chill båda äv. bildl.; tekn. äv. refrigeratekyla ned chillkyla ut let…get quite cold; jfr utkyldkännas kallledstången kyler …feels cold
© NE Nationalencyklopedin AB