Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

köraverbdrive; på motorcykel el. på cykel ride; forsla take; tyngre gods carry, transportstöta, sticka, stoppa run, thrustköravisa en film show a filmdata. runjaga, motaköra ngn på dörren turn sb outåka el. färdas go, travel; om bil, tåg etc. run, gobilen körde rakt på bussen the car ran straight into the busköra mot rött el. köra mot rött ljus jump the red lights, jump the traffic lightskuggas i tentamen be ploughed; amer. be flunked
verb och partikelverbköra bortdrive away; forsla undan take awayköra bort ngn drive sb away, drive sb off, pack sb offköra fastget stuckköra framköra ifattcatch up withköra igång medvard., starta go ahead withköra ihjäl ngnrun over sb and kill him (her)köra ihopkollidera run into one anotherköra ihop med run into, collide withköra inen ny bil run inköra ompassera overtake; amer. passköra omkringdrive round, ride aroundköra omkull ngnknock sb downköra på ngnkollidera med run into sbkör till!all right! O.K!köra uppför körkort take one's driving testköra kasta ut ngnkick sb out, throw sb outköra över ngnrun over sbvard., inte ta hänsyn till not bother what sb thinks (says)
alkoholpåverkadadjektivköra alkoholpåverkad drive under the influence of drink
helljussubstköra på helljus drive with one's headlights on
skjutsaverbköra driveskjutsa ngn give sb a lift
i fattadverbhinna (köra) i fatt ngn catch sb up, catch up with sb
halvljussubstköra på halvljus drive with dipped headlights; amer. drive with dimmed headlights
bilsubstcar; spec. amer. automobileköra bil drive, drive a caråka bil go by car, travel by car
växelsubstväxelpengar change, small changepå bil gearköra på tvåans växel drive in second gearspårväxel switchtele. exchange; växelbord switchboard
i kappadverbi tävlancykla (segla m.fl.) i kapp have a cycling (sailing m.fl.) racespringa i kapp med ngn race sbhinna (köra) i kapp ngn komma närmare catch sb up, catch up with sb
ljussubstlight; stearinljus candleköra med ljuset drive with the lights onföra ngn bakom ljuset take sb inleta efter ngt med ljus och lykta search high and low for sth
adjektivlight; om dag, klangfärg clear; om hy fair; om hår fair, blondljust öl pale beermitt på ljusa dagen in broad daylight
© NE Nationalencyklopedin AB