Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

köparesubstantiv~n, =buyer, purchaser
avnämaresubstantiv~n, =köpare buyer, purchaser; konsument consumer; mottagare el. äv. om t.ex. arbetsgivare receiver
återbudsubstantiv~et, =till inbjudan excuse; avbeställning cancellation; se äv. ex.återbud från köpare o.d. receive a cancellationvi fick flera återbud till t.ex. middag several people [sent word that they] could not comelämna återbud till middagen send word (ringa ~ phone) to say that one cannot come to the dinnerlämna återbud till tandläkaren cancel one's appointment with the dentist
eventuelladjektiv~tmöjlig possible; om det finns (blir m.m.) någon …if any; jfr vidareeventuella (ett eventuellt) fel any faults (fault) that may occuren eventuell fiende a potential (possible) enemyeventuella följder any consequences that may arise (that there may be)eventuella kostnader any costs that may arise, the costs if anyeventuella köpare prospective buyers
prutaintransitivt verb~de, ~tom köpare haggle [over the price]; köpslå bargain; om säljare reduce (knock something off, beat down) the price[försöka] prutaen vara haggle over the price of…, try to beat down the price of…pruta50 kronor (om säljare) knock (take)…off [the price]han begärde 5000 kronor men jag lyckades pruta 10 % …I managed to knock 10 per cent off the price
© NE Nationalencyklopedin AB