Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

köpatransitivt verbköpte, köptbuy äv. bildl., purchase <av ngn from sb>; muta bribe, buy over; vard., gå med på buyha pengar att köpa för …to buy [things] withdet finns att köpa it is to be bought (had)Önskas köpa el. Köpes rubrik Wantedköpa ngn (sig) ngt buy sb (oneself) sthköpa ngt till ngn buy sth for sb
partikelverbköpa hemt.ex. mat, frukt buyköpa inbuy inköpa in sig i buy oneself (one's way) intoköpa uppbuy upköpa upp sina pengar spend all one's moneyköpa utköpa ut ngn buy sb outköpa ut sprit till ngn buy spirits (liquor) on sb's behalf
antikvarisktadverbköpa böckerantikvariskt buy second-hand
postordersubstantiv~n, =mail orderköpa på postorder buy through a mail-order firm
struntsummasubstantiv~n, -summortrifle, trifling sumköpa ngt för en struntsumma …for a song
hushållspappersubstantiv~et el. -pappret, =kitchen [roll] papervi måste köpa hushållspapper …some kitchen rolls
oseddadjektiv-settunseenköpa ngt osett …that one has not seen, …without having seen it
spottstyversubstantivoböjl., en, köpa ngt för en spottstyver …for a song
lösviktsubstantivoböjl., köpa en vara i lösvikt …loose, …by weight
second handadjektivoböjl.köpa second hand buy second handjackan är second hand the jacket is second hand
kommissionsubstantiv~en, ~ercommissionEuropeiska kommissionen the European Commissionköpa (sälja) i (på) kommission …on commission
© NE Nationalencyklopedin AB