Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

köpaverbbuy <av ngn from sb>, purchase <av ngn from sb>
verb och partikelverbköpa inpurchase, buy, buy inköpa in sig ibuy one's way intoköpa uppbuy upköpa upp sina pengar spend all one's money
kreditsubstcreditköpa på kredit buy on credit
förköpsubstadvance bookingköpa ngt i förköp book sth in advance
realisationsubstsale, bargain saleköpa på realisation buy at a sale
hushållspappersubstkitchen papervi måste köpa hushållspapper we must buy some kitchen rolls
grissubstpig äv. om person; kok. porkköpa grisen i säcken buy a pig in a poke
auktionsubstauction < of>köpa ngt på auktion buy sth at an auctionsälja ngt på auktion sell sth by auction
lösaverblösa el. lösa upp loosen; knut etc. loosen, undo, untielösa el. lösa upp i vätska dissolveklara upp solve; konflikt etc. settlebetala biljett etc. pay for; köpa buylösa in check (om bank) paylösa ut ngt på posten get sth out at the post officelösa sig i vätska dissolvelösa sig själv om fråga etc. solve itself
funderaverbtänka think <, över of, about>; grubbla ponder <, över over>jag funderar på att köpa en ny bil I'm thinking of buying a new carjag ska fundera på saken I will think the matter overjag har ofta funderat över undrat varför han… I have often wondered why he…fundera ut think out, work out
åtprepositiontill to; i riktning mot towards, in the direction ofåt höger to the rightnicka åt ngn nod at sbropa åt ngn call out to sbskratta åt laugh atge ngt åt ngn give sth to sbköpa ngt åt ngn buy sth for sbtvå åt gången two at a time
adverbskruva åt ngt screw sth tight, tighten sth
© NE Nationalencyklopedin AB