Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

köldsubstcold; frost frost; kall väderlek cold weather
rysaverbav köld shiver <av with>; av fasa etc. shudder <av with>
stelnaverbom kroppsdel etc. stiffen, get stiff; av köld, fasa be numbed; om vätska solidify
starkadjektivstrong; kraftig powerful; intensiv intense; om ljud loudstark hunger great hungerstarkt kaffe strong coffeestarka kryddor hot spicesstark köld bitter coldstark mat hot food
bitaverbbite; om kniv cut; om köld, blåst bitedet är något att bita i it's something to get one's teeth intobita i gräset stupa bite the dust
verb och partikelverbbita avbort bite offbita itu ngtbite sth in twobita sig fast vidstick to, cling tobita ihopbita ihop tändernaclench one's teeth
© NE Nationalencyklopedin AB