Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kärvaverbget stucklåset (byrålådan) kärvar the lock (the drawer) often gets stuck
kärvadjektivkärva tider hard timesett kärvt läge a difficult situationett kärvt lås a stiff locken kärv låda a drawer that gets stuck
© NE Nationalencyklopedin AB