Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kärleksubstantiv~en, ~arallm.kärlek[en] love <tillvanl.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof (for)>; tillgivenhet affection <till for>; hängivenhet devotion <till (för) t.ex. studier to>kärleken är blind love is blindkärlek[en] till Gud (människan) love of God (mankind)kärlek[en] till nästan neighbourly love, charitygifta sig av kärlek marry for lovedö av olycklig kärlek die of a broken heart
uppoffrandeadjektivoböjl.self-sacrificinguppoffrande kärlek äv. devotion
tillgivenhetsubstantiv~enattachment; hängivenhet devotion, devotedness <för to>; kärlek affection <för for>
trofastadjektiv=om kärlek faithful; om vänskap loyalen trofast vän äv. a true friend
hatsubstantiv~ethatred; i mots. till kärlekel.poet. hate; avsky detestation, loathing, abhorrence
svältföddadjektiv-föttunderfed, undernourishedvara svältföddt.ex. kärlek be starved of…
upptändatransitivt verb-tände, -tänthat kindle, excite; kärlek inspireupptänd av begär (iver) inflamed with…
obesvaradadjektiv-svarat, ~eunanswered; om hälsning unreturnedobesvarad kärlek unrequited love
naturdyrkansubstantiv=, enrelig. nature worship; kärlek till naturen love of nature
förälskelsesubstantiv~n, ~rkärlek love <i for>; kärleksaffär love affair
© NE Nationalencyklopedin AB