Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kärleksubstlove <till of, for>
platonskadjektivPlatonicplatonsk kärlek Platonic love
förälskelsesubstkärlek love <i for>; svärmeri love affair
människokärleksubstlove of mankind; kristlig kärlek charity
obesvaradadjektivunanswered; om hälsning unreturnedobesvarad kärlek unrequited love
passioneradadjektiventusiastisk keen, ardentpassionerad kärlek passionate love
trofastadjektivom kärlek faithful <mot to>; om vänskap loyal <mot to>
tillgivenhetsubstattachment; hängivenhet devotion <för to>; kärlek affection <för for>
ögonkastsubstglancekärlek vid första ögonkastet love at first sight
hatsubsthatred <mot of>spec. i motsats till kärlek hate
© NE Nationalencyklopedin AB