Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kärlsubstvessel; förvaringskärl container
2 pipsubstpå kärl spout
baljasubstkärl tub; mindre bowl
vattentätadjektivom tyg waterproof; om kärl watertight
krussubstkärl jar; med handtag jug, pitcher
köttgrytasubstkärl stewpot; rätt hotpot, steak casserole
skvalpaverbom vågor lapi kärl splash to and froskvalpa ut (över) spill, splash over, slop over
tättadverbclosely, thickly, tighthålla tätt om båt, kärl be watertightlocket sluter tätt the lid fits tightstå tätt stand closely togethertätt efter close behindtätt intill (invid) close up, close by, close up to
fyllaverbfill; stoppa full stufffyllas fill, fill updet fyller sitt ändamål it serves its purposefylla bensintanken fill up the tank, fill upfylla vin i glasen pour wine into the glasseshennes ögon fylldes av tårar her eyes filled with tearsnär fyller du år? when is your birthday?han fyllde femtio i går he was fifty yesterday
verb och partikelverbfylla ifylla igent.ex. hål fill up, stop upfylla påkärl fill, fill upvätska pour, pour infylla på bensin tanka fill up
© NE Nationalencyklopedin AB