Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

känsligadjektivsensitive <för to>; mottaglig susceptible <för to>; lättrörd emotionalett känsligt ämne a delicate subject
vekadjektivpliable; svag weakom personer soft; mjuk, känslig gentle, tenderbli vek soften, grow soft
ömadjektivömtålig tender; känslig sensitive; som vållar smärta sore, achingen öm punkt a sore pointkärleksfull tender <mot towards>, loving <mot towards>
© NE Nationalencyklopedin AB