Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kännetecknatransitivt verb~de, ~tcharacterize, mark, be characteristic (typical) ofkännetecknas av äv. be distinguished by
betecknatransitivt verb~de, ~tvara uttryck för represent; betyda denote, signify, stand for; markera mark; känneteckna characterizebeteckna ngn (ngt) som describe (characterize) sth (sb) as
präglatransitivt verb~de, ~tmynta coin, mint; slå [mynt] strike; typogr. emboss; stämpla stamp äv. bildl.känneteckna characterize, mark; biol., lära upp genom prägling imprintprägla in [i minnet] engrave (impress) sth [on one's mind]präglas av äv. bear the stamp of
utmärkatransitivt verb-märkte, -märktmärka ut mark [out]; ange el. beteckna denote; tydligt visa designate, indicateutmärka med grönt mark (indicate) in greenkänneteckna characterize, distinguishge hedersbetygelse honourreflexivt verb-märkte, -märktutmärka sig distinguish oneself äv. iron. <genom by>utmärka sig framför andra excel…, show one's superiority to…
© NE Nationalencyklopedin AB