Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kännasverbfeeldet känns inte I (you etc.) don't feel ithur känns det? how do you feel?det känns på lukten att… you can tell by the smell that…kännas vid erkänna, t.ex. misstag, barn acknowledge
© NE Nationalencyklopedin AB