Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kännaresubstantiv~n, =konst~ o.d. connoisseur, judge <av of>; expert expert <av, on, in>; authority <av, on>kännare av klassisk musik säger så people who know all about…say so
finsmakaresubstantiv~n, =epicure, gourmet; kännare connoisseur < of>
hästkarlsubstantiv~n el. ~en, ~arkännare [good] judge of horses (horseflesh); ryttare horseman
förståtransitivt verb-stod, -ståttallm. understand; begripa äv. comprehend, grasp; vard. get; bli klok på äv. make out; få klart för sig realize; inse see; kunna el. veta knowlåta ngn förstå att… give sb to understand that…[aha,] jag förstår! oh, I see!; I get the message!du förstår väl att… you must see (realize) that…jag förstår ingenting [av det hela] I am completely at sea (at a loss)jag förstod inte mycket av… I didn't make much of (get much out of)…jag förstår inte meningen (vitsen) med… I don't see the point of…såvitt jag förstår as (so) far as I understand (can see)jag förstod på honom att… I gathered from him (from what he said) that…göra sig förstådd make oneself understood
reflexivt verb-stod, -ståttförstå sig på att (+ inf.) know (understand) how to + inf.förstå sig på ngt: förstå understand…; kunna know about…; vara kännare av be a judge of…jag förstår mig inte på henne I can't make her out
© NE Nationalencyklopedin AB