Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kännaverbfeel; pröva try and seekänna avundsjuka feel enviouskänna besvikelse feel disappointedkänna en svag doft notice a faint scentkänna gaslukt smell gaskänn efter om kniven är vass see whether the knife is sharpkänna sig feelkänna sig kry feel wellkänna sig trött feel tiredkänna till el. vara bekant med knowkänna ngn till namnet know sb by namekänna ngn till utseendet know sb by sightlära känna ngn get to know sb
verb och partikelverbkänna avmärka feelkänna efterkänna igenrecognizekänna på sig atthave a feeling that, have the feeling thatkänna tillknow of, have heard of
förpliktaverbkänna sig förpliktad feel bound
förorättaverbkänna sig förorättad feel wronged
hemlängtansubsthomesicknesskänna hemlängtan feel homesick
överflödigadjektivsuperfluous, redundantkänna sig överflödig feel unwanted
förbigångenadjektivpassed overkänna sig förbigången feel left out
förtrogenadjektivvara förtrogen med känna till be familiar with
illamåendeadjektivkänna sig illamående känna kväljningar feel sick; amer. feel sick at (to, in) one's stomach
föranlåtenadjektivkänna (se) sig föranlåten att göra feel called upon to do sth
vissenadjektivfaded; förtorkad witheredkänna sig vissen feel off colour, feel rotten
© NE Nationalencyklopedin AB