Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

källaresubstantiv~n, =förvaringslokal cellar; jordvåning basement
källarfönstersubstantiv-fönstret, =cellar (resp. basement jfrkällare) window
nedgångsubstantiv~en, ~arhimlakroppars setting; sjunkande el. tillbakagång om pris o.d. decline äv. om kultur o.d., fall, drop; minskning decreasesolens nedgång sunsettill källare el. tunnelbana o.d. way (trappa stairs (pl.))down
rensatransitivt verb~de, ~trengöra clean; fisk äv. gut; fågel draw; bär pick over, top [and tail]rensa i trädgården weed…rensa luften bildl. clear the airrensa bort remove, clear awayrensa upp [i] t.ex. område el. källare clean uprensa upp inom partiet purge…, clean up…rensa ut bildl. weed out
© NE Nationalencyklopedin AB