Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

källasubstflods sourcevarma källor hot springsfrån säker källa from a reliable source
upphovsubstorigin; källa source; orsak causege upphov till give rise tovara upphov till… be the cause of…
© NE Nationalencyklopedin AB