Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

käckadjektiv~thurtig el. klämmig …full of go, lively; pigg bright; om t.ex. melodi sprightly
frimodigadjektiv~tkäck el. öppenhjärtig frank, open; rättfram outspoken
2 piggadjektiv~tbrisk, spry; kvick el. käck spirited; vaken alert, wide-awakeen pigg unge a bright (sharp) childpigga ögon lively eyeskänna sig pigg i form feel fit (full of beans)vara pigg på ngt be keen on sthär du piggen promenad ? do you feel like…?, how about…?
duktigadjektiv~tbra o.d.:allm. good <i at; [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat + ing-form>; duglig äv. capable <i at (in); [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat (in) + ing-form>; effektiv äv. efficient; skicklig äv. clever <ii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat; [i] att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat + ing-form>; kunnig proficient <i in (at); [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin + ing-form>; kompetent competent; begåvad gifteddet var duktigt! that's fine!, well done!duktig i matematik clever (good) at (strong in) mathematicsvara duktig i skolan be doing well at school[fysiskt] stark o.d.:allm. strong; kraftig äv. robust, sturdy; kraftfull powerful, vigorous; frisk o. stark (om barn) ibland bonnyorädd, käck bravevard., stor o.d.:allm. big, large; ganska stor good-sized; ansenlig considerable; om penningsumma äv. goodly; riklig substantial
© NE Nationalencyklopedin AB