Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

käbblaintransitivt verb~de, ~tbicker, wrangle, squabble; gnata nag <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>käbbla emot answer back
käbbelsubstantivkäbbletbickering osv.; jfr käbbla
käftaintransitivt verb~de, ~tprata jaw; käbbla wranglekäfta emot answer back
© NE Nationalencyklopedin AB