Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

justeringsubstantiv~en, ~aradjusting, regulating osv., verificationen justeringav kontrakt, bestämmelser o.d. an adjustment; jfr justerasport., skada injury
uppräkningsubstantiv~en, ~ari ordning enumeration; av pengar (visst belopp) counting out; ekon., justering uppåt adjustment (adjusting) upwards
jämkningsubstantiv~en, ~arjustering [re]adjustment; modifiering modificationjämkning av skatt tax adjustment, adjustment of tax
inriktningsubstantiv~en, ~armålsättning [aim and] direction; koncentration concentrationregeringen vill ha en inriktning mot ökad jämlikhet …are aiming at a greater measure of equalityhans inriktningpengar his preoccupation with…inriktning på väsentligheter concentration on essentialsmed inriktning with the emphasis onjustering adjusting, putting…in position; i linje med något alignment; av vapen sighting, aiming
© NE Nationalencyklopedin AB