Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 justadverbjust; precis exactlyja, just han! yes, him!, the very man!varför välja just honom? why choose him of all people?just det! that's right!
2 justadjektivrättvis fair; korrekt correct; i sin ordning all right, in order
adverbfairly, correctlyspela just play fair
rättfärdigadjektivjust, righteous
grandsubstlite grand just a little, just a bit
1 närkonjunktionom tid whenjust när just as, just when
adverbwhen; hur dags at what time
2 grannsubstlite grann just a little, just a bit
nyssadverbhan anlände nyss he arrived just nowhan har nyss anlänt he has just arrivedmamma har nyss fyllt 50 my mother has just turned 50
tvärsadverbtvärs över gatan just across the street
precisadjektivprecise, exact
adverbprecisely, exactly, justhon kom precis she just arrivedkom precis klockan 8 come at eight (eight o'clock) sharp
nyklipptadjektivjag är nyklippt I have just had my hair cutvår gräsmatta är nyklippt our lawn has just been cut
© NE Nationalencyklopedin AB