Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

junisubstJune; se aprilför ex.
skolavslutningsubstskolavslutningen äger rum i juni school breaks up (amer. lets out) in June
avslutningsubstavslutande del conclusion, finish; slut end, terminationskol. breaking-up, end of termavslutningeni skolan äger rum 6 juni school breaks up (amer. lets out) on June 6th
© NE Nationalencyklopedin AB