Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

jordytasubstantiv~n, -ytormarkyta surface of the groundjordytan jordens yta on the earth's surface, on the face of the earth
1 marksubstantiv~en, ~erjordyta ground; jord[mån] soil; markområde land; åkerfält fieldmarker grounds; trakt el. terräng äv. country (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasägor äv. domainsett stycke mark a piece of landfast mark firm ground äv. bildl.bryta mark break ground äv. bildl.förlora (vinna) mark bildl. lose (gain) groundjämna (bereda) marken för bildl. pave (prepare) the way forta mark land; om tennisboll o.d. äv. touch the ground[ute] i markerna in the countryside (the woods and fields)jämna med marken raze (level) to the groundpå klassisk (historisk) mark on classical (historic) groundpå svensk mark on Swedish soilfalla till marken fall to the ground; bildl. äv. fall flat, misfire
© NE Nationalencyklopedin AB